Samenwerking!

De laatste drie a vier jaar werkte Betty voor Rijkswaterstaat, gemeente Amersfoort en de Belastingdienst. Samen met tal van partners, zoals Tappan, de gemeente Amstelveen en de Vervoerregio. Je leest hier meer …

Rijkswaterstaat

Communicatieadvies wegverbredingsprogramma Schiphol – Amsterdam – Almere, project A9 Badhoevedorp – Holendrecht en deelnemer belevingscentrum Amstelveen InZicht.

Gemeenten Amersfoort & Leusden

De klus? Communicatieadvies in oa participatietrajecten met bewoners en ondernemers. Oa voor de afdeling Projecten en programma’s, het programma Digitaal Zaakgericht Werken en Amersfoort 2020, Flexibele werkomgeving, Digitalisering bestuurlijke besluitvorming, gebiedsontwikkeling De Wieken, kavelverkoop Bloeidaal, Sociale Zekerheid / WerkgeversServicePunt033 en tal van projecten op het gebied van  Leefomgeving.

Belastingdienst

Communicatieadviseur Digitale Werkruimte, wat doe je dan? De Belastingdienst ging over van Windows XP naar Windows 7, en collega’s moesten leren omgaan met het zogenoemde Nieuwe Werken. Betty stond aan de lat voor het strategisch communicatieplan, programmamanagementadvies en de begeleiding van de implementatie van de nieuwe werkplekken.

Weltevrede Communicatie werkt(e) onder andere voor:

 • Atos Origin
 • Belastingdienst /Centrum voor kennis en communicatie
 • Belastingdienst /Centrum voor proces- en productontwikkeling
 • Belastingdienst/ICT
 • Belastingdienst /Toeslagen
 • CPS onderwijsontwikkeling en advies
 • Centrum voor Werk en Inkomen
 • Conventus, Werving- en selectie
 • Coo & Coo Communicatie
 • De Connecting Link
 • DHMC
 • Dienst Justitiële Inrichtingen [DJI]
 • De Jonge Milieuadvies
 • De Verbeelding
 • Docklands
 • Dulmers organisatieontwikkeling
 • Federatie Zakenvrouwen
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Capelle a/d Yssel
 • Gemeente Leusden
 • Gemeente Stadskanaal
 • Helder Coaching & Communicatie
 • Het Teksthuis
 • LS Internet Communications
 • Magna training & consulting
 • Meander
 • Microvelopment BV
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Mobilee Consultancy
 • NOKIK
 • Picaro tekst en communicatie
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rabobank Giessenlanden
 • Rabobank Nederland
 • Rijkswaterstaat
 • Rutgers Nisso Groep
 • Stedelijke Stichting voor Kinderopvang Haarlem
 • Stichting Kinderopvang Amersfoort
 • Stichting Soa-bestrijding / Soa Aids Nederland
 • TMP Worldwide
 • Tappan
 • Uitzicht op Zee
 • Z!N in communicatie
  Bij wijze van voorbeeld zijn de verrichte werkzaamheden voor een aantal organisaties toegelicht.

Belastingdienst

Betty Weltevrede werkt regelmatig op projectbasis voor de Belastingdienst. Werkzaamheden waren onder andere:

 • Deelprojectleider siteformule en gegevensarchitectuur voor de ‘Internet ontwikkel- en beheeromgeving’
 • Contentmanager IB2001, leersysteem over het nieuwe belastingstelsel
 • Communicatieadviseur en redacteur, project Toeslagen
 • Redacteur jaarverslag Belastingdienst 2004
  Prijswinnend waren ze, de jaarverslagen van de Belastingdienst! Weltevrede Communicatie schreef mee aan de teksten voor het jaarverslag 2004.
 • Redacteur, wervingssite – onderdeel van www.belastingdienst.nl
 • Redacteur, aangiftesite 2002
 • Ontwerper redactieformule en redacteur, intranetsite ARGI (beveiliging en integriteit).

Belastingdienst /Toeslagen

Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft vanaf 2006 te maken met een tegemoetkoming van Belastingdienst/Toeslagen. Belastingdienst/Toeslagen wordt het loket waar burgers terecht kunnen voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en/of zorgtoeslag (een compensatie van de overheid voor mensen die de basisverzekering voor ziektekosten niet kunnen opbrengen). Dit [toen nieuwe] organisatieonderdeel van de Belastingdienst kwam tot stand door de inspanningen van heel veel mensen. Om dit soepel te laten verlopen is veel aandacht besteed aan de interne communicatie. Weltevrede Communicatie werkte mee aan het interne communicatieplan en schreef teksten voor onder andere een brochure, het intranet en nieuwsbrieven.

Federatie Zakenvrouwen

Betty Weltevrede Communicatie schreef een deel van het boek VrouwenVisie, dat in opdracht van de Federatie Zakenvrouwen. VrouwenVisie verscheen in 2004.

Gemeente Stadskanaal

Weltevrede CC Creatieve Communicatie ondersteunde de gemeente Stadskanaal bij het project Diftar. Wat Diftar inhoudt? Sinds 2004 moeten inwoners van de gemeente Stadskanaal betalen voor de aantal keren dat ze een container bij de weg zetten. Om de inwoners van Stadskanaal te informeren over de veranderingen, de ontwikkelingen van het project en hen te voorzien van handvatten om minder afval te produceren, publiceerde de gemeente Stadskanaal een aantal ‘Diftarspecials’. Ook werd twee maal een informatiemarkt voor bewoners van Stadskanaal georganiseerd. En dit is slechts een greep uit de communicatieactiviteiten rond het project.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wie kent niet de prikkelende uitingen van de campagne ‘Werken bij het Rijk. Als je verder denkt’ [nu: Werken voor Nederland]? Het Service Center van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de campagnes, de arbeidsmarktcommunicatie door en binnen de (Rijks)overheid en bovendien voor producten en projecten als het rijkstraineeprogramma en de organisatie van beurzen en evenementen.

Betty verving tijdelijk een van de communicatieadviseurs van het Service Center. Zij coördineerde de communicatie omtrent de lancering van de vernieuwde site www.werkenbijhetrijk.nl, adviseerde in projecten en werkte mee aan verschillende middelen. Een inspirerende periode met bijzondere ontmoetingen.

Rabobank Nederland

Een markante periode ook was de tijd dat Betty het content management van MerkWeb voor Rabobank Nederland oppakte. Op MerkWeb zijn richtlijnen opgenomen voor een correcte toepassing van de huisstijl van de Rabobank. Medewerkers kunnen er meer lezen over de achtergrond van de huisstijl, maar zij kunnen bijvoorbeeld ook zelf visitekaartjes samenstellen en bestellen.

Rutgers Nisso Groep

Betty Weltevrede werkte (in 2000) voor de Rutgers Nisso Groep, expert in seksualiteit. Activiteiten:

 • Algemeen: communicatieplan voor interne en externe communicatie.
  (Advies) interne communicatie, zoals nieuwsvoorziening en huisstijlbewaking.
  (Advies) externe communicatie, zoals (coördineren) woordvoering over de organisatie, persberichten verzorgen en pr-activiteiten uitvoeren. *
  Producten onder andere:
 • Jaarverslag 1999
 • Maandelijkse nieuwsbrief voor medewerkers
 • Poster en flyer voor een regionaal project gericht op mensen met een handicap of chronische ziekte.

Atos Origin

Betty Weltevrede werkte als consultant voor Atos Origin. In die tijd (de roerige jaren negentig) voerde zij verschillende interne en externe opdrachten uit, zoals aan een CMM-professionaliseringstraject (conform het Capability Maturity Model), wat inhield dat de automatiseringsorganisatie van de Postbank op een meer gestructureerde wijze moest gaan werken. Verschillende managementprocessen werden ingericht, zoals programmamanagement, accountmanagement en contractmanagement. Betty structureerde, actualiseerde en herschreef de documentatie die hierbij werd gebruikt.