Samenwerking!

 • Weltevrede Communicatie werkt(e) onder andere voor:
 • Atos Origin
 • Belastingdienst /Centrum voor kennis en communicatie
 • Belastingdienst /Centrum voor proces- en productontwikkeling
 • Belastingdienst /Toeslagen
 • CPS onderwijsontwikkeling en advies
 • Centrum voor Werk en Inkomen
 • Conventus, Werving- en selectie
 • Coo & Coo Communicatie
 • De Connecting Link
 • DHMC
 • De Jonge Milieuadvies
 • De Verbeelding
 • Docklands
 • Dulmers organisatieontwikkeling
 • Federatie Zakenvrouwen
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Capelle a/d Yssel
 • Gemeente Stadskanaal
 • Helder Coaching & Communicatie
 • Het Teksthuis
 • LS Internet Communications
 • Magna training & consulting
 • Meander
 • Microvelopment BV
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Mobilee Consultancy
 • NOKIK
 • Picaro tekst en communicatie
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Rabobank Giessenlanden
 • Rabobank Nederland
 • Rutgers Nisso Groep
 • Stedelijke Stichting voor Kinderopvang Haarlem
 • Stichting Kinderopvang Amersfoort
 • Stichting Soa-bestrijding / Soa Aids Nederland
 • TMP Worldwide
 • Tappan
 • Uitzicht op Zee
 • Z!N in communicatie
  Bij wijze van voorbeeld zijn de verrichte werkzaamheden voor een aantal organisaties toegelicht.

Atos Origin

Betty Weltevrede werkte bijna twee jaar als consultant voor Atos Origin. In die tijd (1998-1999) voerde zij verschillende interne en externe opdrachten uit, zoals:

CMM Postbank

De Postbank (ING) werkte aan een CMM-professionaliseringstraject (conform het Capability Maturity Model), wat inhield dat de automatiseringsorganisatie van de Postbank op een meer gestructureerde wijze moest gaan werken. Verschillende managementprocessen werden ingericht, zoals programmamanagement, accountmanagement en contractmanagement. Betty structureerde, actualiseerde en herschreef de documentatie die hierbij werd gebruikt.

Redacteur van Context

Betty was redacteur/journalist bij Context, het bedrijfsblad voor Origin Consulting dat iedere zes weken verschijnt.

Organisator van het ‘Channelspanel’

Het Channelspanel was een forum ter beoordeling van het intranet van Origin. Iedere drie maanden werd een groep van acht mensen bijeen gebracht om een, steeds wisselend, thema te bespreken. De deelnemers van het panel wisselen; er werd geselecteerd op onder andere functie, ervaring en informatiebehoefte, (deels) aan de hand van de opmerkingen en suggesties van de deelnemers is het intranet verbeterd.

de Belastingdienst

Betty Weltevrede werkt regelmatig op projectbasis voor de Belastingdienst. Werkzaamheden waren onder andere:
Communicatieadviseur en redacteur, project Toeslagen
Redacteur jaarverslag Belastingdienst 2004
Prijswinnend waren ze eerder, de jaarverslagen van de Belastingdienst! Weltevrede Communicatie schreef mee aan de teksten voor het jaarverslag 2004.
Redacteur, wervingssite – onderdeel van www.belastingdienst.nl
Redacteur, aangiftesite 2002
Ontwerper redactieformule en redacteur, intranetsite ARGI (beveiliging en integriteit)
Deelprojectleider siteformule en gegevensarchitectuur voor de ‘Internet ontwikkel- en beheeromgeving’
Contentmanager IB2001, leersysteem over het nieuwe belastingstelsel.

Belastingdienst /Toeslagen

Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft vanaf 2006 te maken met een tegemoetkoming van Belastingdienst/Toeslagen. Belastingdienst/Toeslagen wordt het loket waar burgers terecht kunnen voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en/of zorgtoeslag (een compensatie van de overheid voor mensen die de basisverzekering voor ziektekosten niet kunnen opbrengen). Dit nieuwe organisatieonderdeel van de Belastingdienst komt tot stand door de inspanningen van heel veel mensen. Om dit soepel te laten verlopen is veel aandacht besteed aan de interne communicatie. Weltevrede Communicatie werkte mee aan het interne communicatieplan en schreef teksten voor onder andere een brochure, het intranet en nieuwsbrieven.

Federatie Zakenvrouwen

Betty Weltevrede Communicatie schreef een deel van het boek VrouwenVisie, in opdracht van de Federatie Zakenvrouwen. VrouwenVisie verscheen in 2004.

Gemeente Stadskanaal

Weltevrede CC Creatieve Communicatie ondersteunde de gemeente Stadskanaal bij het project Diftar. Wat Diftar inhoudt? Sinds 2004 moeten inwoners van de gemeente Stadskanaal betalen voor de aantal keren dat ze een container bij de weg zetten. Om de inwoners van Stadskanaal te informeren over de veranderingen, de ontwikkelingen van het project en hen te voorzien van handvatten om minder afval te produceren, publiceerde de gemeente Stadskanaal een aantal ‘Diftarspecials’. Ook werd twee maal een informatiemarkt voor bewoners van Stadskanaal georganiseerd. En dit is slechts een greep uit de communicatieactiviteiten rond het project.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wie kent niet de prikkelende uitingen van de campagne ‘Werken bij het Rijk. Als je verder denkt’? Het Service Center van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor deze campagne en bovendien voor producten en projecten als het Rijkstraineeprogramma en de organisatie van beurzen en evenementen. Het Service Center voert dus activiteiten uit die bijdragen aan een doelmatige arbeidsmarktcommunicatie door en binnen de (Rijks)overheid.
Betty Weltevrede verving van januari tot en met half april 2005 de communicatieadviseur van het Service Center. Daarna ondersteunde zij de afdeling nog maandenlang. Zij coördineerde de communicatie omtrent de lancering van de vernieuwde site www.werkenbijhetrijk.nl, adviseerde in projecten en werkte mee aan verschillende teksten en producten. Een inspirerende periode met bijzondere ontmoetingen!

Rabobank Nederland

Een andere opdracht, die liep vanaf oktober 2003 tot oktober 2004, was het content management van MerkWeb voor Rabobank Nederland. Op MerkWeb zijn richtlijnen opgenomen voor een correcte toepassing van de huisstijl van de Rabobank. Medewerkers kunnen er meer lezen over de achtergrond van de huisstijl, maar zij kunnen bijvoorbeeld ook zelf visitekaartjes samenstellen en bestellen.

Rutgers Nisso Groep

Betty Weltevrede werkte (in 2000) voor de Rutgers Nisso Groep, expert in seksualiteit. Activiteiten:
Algemeen: communicatieplan voor interne en externe communicatie.
(Advies) interne communicatie, zoals nieuwsvoorziening en huisstijlbewaking.
(Advies) externe communicatie, zoals (coördineren) woordvoering over de organisatie, persberichten verzorgen en pr-activiteiten uitvoeren. *
Producten onder andere:

 • Jaarverslag 1999
 • Maandelijkse nieuwsbrief voor medewerkers
 • Poster en flyer voor een regionaal project gericht op mensen met een handicap of chronische ziekte.