Nieuws

Fully alive

‘Betty, je moet je website bijwerken. Althans, je nieuwspagina.’
Waar Roy, heel waar. Maar soms, meestal, geregeld neemt het leven me zo in beslag dat ik toch vooral dáár mijn focus op wil leggen.

2010. 2011. Jaren van werken aan onder andere het programma P-Direkt Infrastructuur en Milieu, de gemeente Leusden en Waterschap Vallei & Eem. Jaren van trainingen [de opleidingen Wellnesscoaching en NLP Masters afgerond], coaching sessies en massages. En altijd leuke schrijfklussen daarbij.

Ik geniet van de vele ontmoetingen in mijn werk en privéleven. Privé was 2011 een roerig en pittig jaar. Juist dan leef ik het leven vol en intens. De balans opmakend, is er vooral energie. Zin in nieuwe communicatieklussen, coaching, lekker schrijven en erop uit. See you soon?!

Bezinning en inspiratie

De laatste maanden van 2009 [en ook begin 2010] brengt Betty enkele dagen per week door in Leusden. Hier huist Waterschap Vallei & Eem. Betty bereidt de communicatie vanuit het Algemeen Bestuur voor en springt bij in de projectcommunicatie. Dit strekt van de inrichting van de ecologische verbindingszone Valleikanaal tot bagger- en kadewerkzaamheden. Daarnaast rollen er voor het EC-AMC nog regelmatig allerlei teksten uit haar pen; testimonials, advertenties en webteksten.
Weltevrede Communicatie staat allesbehalve stil en kijkt terug op een mooi, vol jaar. Goed ook dat Betty samen met Renate Ernst van Coo & Coo Communicatie begin december een aantal dagen kon bezinnen, brainstormen en inspiratie opdoen, in New York. Opgeladen, voldaan ën vermoeid kwamen ze terug. En nu? Weltevrede Communicatie en Weltevrede Coaching zien uit naar 2010!

Weltevrede Coaching

De eerste stap naar Weltevrede Coaching is in 2009 gezet. Graag maakt Betty in 2010 volgende, ferme, liefdevolle passen. Want werken met mensen is haar grootste drive. Neem een kijkje op: www.weltevredecoaching.nl

P-Direkt, een rijksbrede personeels- en salarisadministratie

Alle departementen werken momenteel hard aan de rijksbrede ambitie om een klantgericht personeels- & salarisadministratieproces [P&S] neer te zetten, dat hoogwaardig advies en ondersteuning biedt op het gebied van personeels- en salarisadministratie aan circa 118.000 medewerkers van alle departementen.

Verkeer en Waterstaat [VenW]
Deze ambitie heeft grote gevolgen voor de P&S-organisatie van onder andere VenW. De rijksbrede P&S-organisatie P-Direkt neemt namelijk een aantal P&S-taken van elk departement over. Met de overgang van taken gaan ook een aantal medewerkers over naar P-Direkt. Deze transitie vraagt veel persoonlijke aandacht en wordt binnen VenW dan ook in goede banen geleid. Betty ondersteunde, samen met Mobilee Consultancy, in de communicatie hierin.

Dienst Justitiële Inrichtingen [DJI]
Voor alle rijksmedewerkers verandert er veel door P-Direkt, want de nieuwe processen gaan uit van zelfbediening. Iedereen werkt volgens dit zelfbedieningsconcept met het P-Direktportaal. Gefaseerd worden elke paar maanden nieuwe toepassingen ingevoerd. Samen met Tappan werkt Betty aan de invoering van enkele nieuwe toepassingen binnen DJI, eind oktober.

Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie Rijk [EC-AMC]
Ondertussen schrijft Betty ook aan een circa 20 testimonials van financieel specialisten bij het Rijk. Het EC-AMC brengt met de publicatie hiervan in diverse middelen de functie van financieel specialist bij het Rijk voor het voetlicht.

Samenwerking & verbinding

Onlangs rondde Betty Weltevrede een interim-opdracht af voor de gemeente Amersfoort. Na ruim een jaar van boeiende participatietrajecten met bewoners, voorlichting en projectadvies is er weer meer ruimte voor nieuwe projecten.

2009 is voor Weltevrede Communicatie een jaar waarin verbinden met anderen centraal staat. Dit in samenwerking en coaching/training. Van communicatieadvies en tekstschrijven breiden wij uit met coaching en training, onder andere op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Wij zien uit naar verdieping en groei. Groeien we samen?

Het geweten van de Belastingdienst
Aandacht voor Risicobeheersing, Gegevensbeveiliging en Integriteit. Daar staat de afkorting ARGI voor. Weltevrede Communicatie werkt sinds oktober 2005 tot in de zomer van dit jaar mee aan het geweten van de Belastingdienst. We leveren een bijdrage aan de vernieuwing van de intranetsite, aan het communicatieplan ARGI en pakken redactionele werkzaamheden op.