Nieuws

De avonturen die 2019 brengt

In de Soesterduinen schrijf ik. Een grijze decemberlucht, en toch is het licht. Na veel werken, vol leven, voel ik de wereld aan mijn voeten want alle ruimte. De rest van dit jaar brengt tijd voor lieven en gewoon wat de dag aanreikt. En relaxte mijmer over een volgende klus ook, en wat dat brengen mag.

Maakt het uit? Is het leven maakbaar? Zwart wit is het niet, voor mij. Wel weet ik dat het fijn is m’n volgende klus te vinden vanuit beelden, dromen, wensen, waarden.

Dus mijmer ik 2019. Met woorden als: samenwerking, vuur, korte klappen en een project waarin we in teamwork iets moois neerzetten. En dan laat ik het daar al bij. Want gebeurt wat gebeurt en hoe heerlijk is het mensen te gaan ontmoeten en te weten dat het volgende, precies juiste avontuur zich zal aandienen. Met jou?

Groet! *Betty

Fully alive

‘Betty, je moet je website bijwerken. Althans, je nieuwspagina.’
Waar Roy, heel waar. Maar soms, meestal, geregeld neemt het leven me zo in beslag dat ik toch vooral dáár mijn focus op wil leggen.

Jaren van werken aan onder andere het Rijkswaterstaatproject A9 Badhoevedorp – Holendrecht, programma P-Direkt Infrastructuur en Milieu, ministerie van Binnenlandse Zaken en DJI, de gemeenten Amersfoort & Leusden en Waterschap Vallei & Eem.

Jaren van trainingen [de opleidingen Sjamanistisch coachen, Wellnesscoaching en NLP Masters afgerond], coaching sessies en massages. En altijd leuke [schrijf]klussen daarbij.

Ik geniet van de vele ontmoetingen in werk en privé. De balans opmakend, is er vooral energie. Zin in nieuwe communicatieklussen, coaching, lekker schrijven en erop uit. See you soon?!

Bezinning en inspiratie

De laatste maanden van 2009 [en ook begin 2010] brengt Betty enkele dagen per week door in Leusden. Hier huist Waterschap Vallei & Eem. Betty bereidt de communicatie vanuit het Algemeen Bestuur voor en springt bij in de projectcommunicatie. Dit strekt van de inrichting van de ecologische verbindingszone Valleikanaal tot bagger- en kadewerkzaamheden. Daarnaast rollen er voor het EC-AMC nog regelmatig allerlei teksten uit haar pen; testimonials, advertenties en webteksten.

Weltevrede Communicatie staat allesbehalve stil en kijkt terug op een mooi, vol jaar. Goed ook dat Betty samen met Renate Ernst van Coo & Coo Communicatie een aantal dagen kon bezinnen, brainstormen en inspiratie opdoen, in New York. Opgeladen, voldaan ën vermoeid kwamen ze terug.

Weltevrede Coaching

De eerste stap naar Weltevrede Coaching is gezet. Graag maakt Betty ivolgende, ferme, liefdevolle passen. Want werken met mensen is haar grootste drive. Neem een kijkje op: www.weltevredecoaching.nl

P-Direkt, een rijksbrede personeels- en salarisadministratie

Alle departementen werken momenteel hard aan de rijksbrede ambitie om een klantgericht personeels- & salarisadministratieproces [P&S] neer te zetten, dat hoogwaardig advies en ondersteuning biedt op het gebied van personeels- en salarisadministratie aan circa 118.000 medewerkers van alle departementen.

Verkeer en Waterstaat [VenW]
Deze ambitie heeft grote gevolgen voor de P&S-organisatie van onder andere VenW. De rijksbrede P&S-organisatie P-Direkt neemt namelijk een aantal P&S-taken van elk departement over. Met de overgang van taken gaan ook een aantal medewerkers over naar P-Direkt. Deze transitie vraagt veel persoonlijke aandacht en wordt binnen VenW dan ook in goede banen geleid. Betty ondersteunde, samen met Mobilee Consultancy, in de communicatie hierin.

Dienst Justitiële Inrichtingen [DJI]
Voor alle rijksmedewerkers verandert er veel door P-Direkt, want de nieuwe processen gaan uit van zelfbediening. Iedereen werkt volgens dit zelfbedieningsconcept met het P-Direktportaal. Gefaseerd worden elke paar maanden nieuwe toepassingen ingevoerd. Samen met Tappan werkt Betty aan de invoering van enkele nieuwe toepassingen binnen DJI, eind oktober.

Expertisecentrum Arbeidsmarktcommunicatie Rijk [EC-AMC]
Ondertussen schrijft Betty ook aan een circa 20 testimonials van financieel specialisten bij het Rijk. Het EC-AMC brengt met de publicatie hiervan in diverse middelen de functie van financieel specialist bij het Rijk voor het voetlicht.

Samenwerking & verbinding

Betty rondde een interim-opdracht af voor de gemeente Amersfoort. Na ruim een jaar van boeiende participatietrajecten met bewoners, voorlichting en projectadvies kwam er weer meer ruimte voor nieuwe projecten.

2009 was voor Weltevrede Communicatie een jaar waarin verbinden met anderen centraal stond. Dit in samenwerking en coaching/training. Van communicatieadvies en tekstschrijven breiden wij uit met coaching en training, onder andere op het gebied van persoonlijke effectiviteit. Wij zien uit naar verdieping en groei. Groeien we samen?

Het geweten van de Belastingdienst

Aandacht voor Risicobeheersing, Gegevensbeveiliging en Integriteit. Daar staat de afkorting ARGI voor. Betty werkte mee aan ‘het geweten van de Belastingdienst’. We leverden een bijdrage aan de vernieuwing van de intranetsite, aan het communicatieplan ARGI en pakken redactionele werkzaamheden op.